Educational Services

Voor studenten en bedrijven

Import/export Education Services

Wij brengen het internationaal bedrijfsleven en internationaal beroepsonderwijs bij elkaar. Onze jarenlange ervaring binnen de internationale handel én in het internationaal beroepsonderwijs maakt ons dé expert voor export. Ondernemingen zoeken buitenlandse markten voor hun producten en besteden hun productie uit. In het beroepsonderwijs is daarom steeds meer aandacht voor internationale vakken, bijvoorbeeld in de vorm van exportprojecten.


Voor onderwijsinstellingen

Studenten krijgen inzicht in de theorie wanneer ze deze kunnen toepassen in onderzoeksprojecten. Dit verklaart de populariteit van projecten waarin groepen studenten een opdracht vanuit het bedrijfsleven uitvoeren. Het bedrijf is blij met het extra inzicht, de student met het idee dat zijn of haar werk resultaat oplevert en de docent met de context waardoor theorie beter beklijft. Export- en importprojecten zijn hiervoor prima geschikt! Wij begeleiden projectgroepen bij het opstellen van een exportbeleidsplan, sourcingplan of een outsourcingsplan.

Deze onderzoeken gieten we ook in de vorm van een wedstrijd; een scriptiewedstrijd of import/export managementgame maakt het leren extra leuk. Natuurlijk trainen en begeleiden wij ook uw docenten. Kortom, wij zijn de one-stop-shop voor import/export in het beroepsonderwijs.

Voor studenten

Wanneer je in de knel komt met je scriptie of stage schakel je de export-expert in. Wanneer de begeleiding van de school tekortschiet, omdat er te weinig tijd is, of omdat je begeleidend docent te weinig kennis heeft van import en export biedt Consulint de helpende hand. Gebruik de export-expert voor het structureren van je project, of bij het aanscherpen van de hoofd- en deelvragen. Wij bieden ook intensieve coaching.

Voor bedrijven

U krijgt de vraag van een student om bij u een opdracht uit te voeren of u heeft al een tijdje een opdracht liggen die u door een student wilt laten uitvoeren. Hoe krijgt ú het gewenste resultaat en werkt de student aan een stage of scriptie die voldoet aan de eisen van de onderwijsinstelling? In het voortraject is veel tijd te winnen en kunnen onduidelijkheden in een vroeg stadium uit de weg worden geruimd, zodat u en uw student geen tijd verliezen. Laat u de afstemming tussen uw opdracht en de eisen van de school aan ons over. Omdat we jarenlang ervaring hebben in zowel het internationaal bedrijfsleven als in het internationaal beroepsonderwijs kunnen wij de randvoorwaarden scheppen voor een goed onderzoek met een bruikbaar advies.

Image
Image